Tài khoản

user_avatar
Mẹ Tẹt   

Con 4 tháng.

02/2019

M sinh bé đươc 3th rồi. Sờ 2 bên ngực đều có cục to gần như quả trứng gà, rất cứng và k đau. Có mon nào như vậy k, m đang sợ nó là u... các mom đừng bơ m nhé