Tài khoản

user_avatar
Hương Trâm
Mh chua bit vì mh chua đe bao gio.mh sắp đẻ thôi
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mai Linh Sen
Bị rạch và khâu thì về khoản bao lâu thì lành lại vậy m. ?
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.