Tài khoản

user_avatar
Mai Linh Sen   

Mang thai 37 tuần.

10 ngày

Mấy mom sinh thường dễ dàng chia sẽ bí quyết sinh nhanh và ít đau đi ạ. Em 38w1day đang hóng tới ngày sinh mà sợ đau đẻ quá