Tài khoản

user_avatar
Nguyễn mây mây

@Mẹ Bimbim

Vâng đúng, em cũng thế, ngày xưa chưa nhiều tiền dùng dạ hương, giờ có đk xài mấy loại cao tiền hơn :))

08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.