Tài khoản

user_avatar
Đỗ Thị Bích Hương
Vẫn tắm sữa như bthuong luôn ạ
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
bống
E vẫn tắm sữa tắm bt
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.