Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo

Cảm ơn bạn, mong ban sẽ theo dõi nhiều bài post hay hơn của shop a.

12/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bich Bich

vâng ạ

12/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Cửa hàng Bibabo
Vâng cảm ơn mẹ đã xem!
12/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.