Tài khoản

user_avatar
Thủy Trần
Đàn ôg nó là thế đây mom ak...chỉ có đk lúc ban đầu...ít ai đk trọn vẹn lắm mà có chắc cũg cho vào kiểu gọi là quý hiếm cần đk bảo tồn ấy...kaka....
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bap trần
Y như mình luôn huuhu
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.