Tài khoản

user_avatar
❤️ Mẹ Mít ❤️   

Mang thai 27 tuần.

02/2019

Thương ck tối nào cũng để tay cho vợ gối ngủ tới sáng tối nào ngủ cũng ôm bụng vợ ngủ, mà cbi ck đi xa rồi chắc tối nào cũng khóc quá huhu...k có ck là khó ngủ lắm k biết sẽ ra s đây

Xem thêm bình luận