Tài khoản

user_avatar
Mai Phương Kiều
Ko sao đâu mom,qua 2 tháng mình vẫn còn đó, khổ lắm giờ bé được gần 6th rồi ak
03/2022    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Thùy dương
Cứ sợ sa dạ con á mon
03/2022    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.