Tài khoản

user_avatar
Thùy dương   

Con 2 tháng.

03/2022

Có mom nào sanh thường mà bé ra tháng vẫn còn cảm giác đau khi ngồi hoặc đứng dậy đi ở cửa mình k ạ