Tài khoản

user_avatar
Cô Long Làm Quá
Chi oi rất giể canh lam ak.ví dụ như e có kinh 11al.thi quan hệ ngay 27-28 trong vòng 48 tiếng là thụ thai đc đó chi..e đã canh và a dụng rất thành công bay giờ e được 3tuan thai rồi ak
02/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.