Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Huy Kiên   

Mang thai 13 tuần.

02/2016

Bài kinh niệm Phật khi mang thai!
Mình gửi cho các mẹ bài kinh nay để mẹ nào ko an tam, hay lo lắng đọc nhé. Mỗi ngày các mẹ đọc 10 lần nhé.?

Con nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.con nam mô Đại từ đại bi QuanThế Âm Bồ Tát. Con nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xin hồi hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sinh đều trọn thành phật đạo. Xin hồi hướng công đức cho con mang thai cháu bé được khoẻ mạnh, lành lặn, 9 tháng 10 ngày sinh con được mẹ tròn con vuông.