Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Hiền   

Mang thai 15 tuần.

07/2016

Các mẹ ơi em mừng quá!
12 tuần bác sĩ bảo khả năng là con gái!
Hôm nay em đi siêu âm 16 tuần lại là con trai!Nhìn thấy hết cả chim cò luôn!
Liệu đã chuẩn chưa các mẹ? Đã được sửa

Xem thêm bình luận