Tài khoản

user_avatar
Sochu   

Tham gia từ tháng 03/2023 .

03/2023

Cám mom cho mình hỏi.niêm mạc mỏng thì bổ sung loại thuốc nào để bổ huyết ạ.rất cảm ơn