Tài khoản

user_avatar
Mẹ gà con   

Tham gia từ tháng 04/2020 .

09/2021

Có mẹ nào biết chỉ hộ e với ạ.Chả là e thả cả năm rồi không dính, tháng này thấy chậm kinh, cứ mừng hụt, tận giờ chậm kinh 15 ngày rồi, mà que vẫn 1vach, không biết là bị gì nữa???

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận