Tài khoản

user_avatar
Liên   

Con 5 tháng.

10/2021

Con mình khi sinh ra có đờm oét cổ mà mình nói bs hút thì bs bảo phản xạ khóc của trẻ sẽ tự tống ra. Nhưng tới nay đã 4tháng vé mình cứ khóc khè đờm ở cổ, có mom nào có cách gì giúp tiêu đờm oét trẻ bốn tháng k ak

Con mình khi sinh ra có đờm oét cổ mà mình nói bs hút thì bs bảo phản xạ khóc của trẻ sẽ tự tống ra. Nhưng tới nay đã 4tháng vé mình cứ khóc khè đờm ở cổ, có mom nào có cách gì giúp tiêu đờm oét trẻ bốn tháng k ak
Hãy là người đầu tiên để lại bình luận