Tài khoản

user_avatar
Ngoc Diep   

Con 3 tuổi 3 tháng.

04/2022

Cuộc sống đôi khi thật buồn.khong cần có người thứ ba.cũng không cần cãi vã to nhưng khoảng cách cứ xa dần xa đần.đến nỗi không muốn nói với nhau dù chỉ 1 lời