Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 11 tháng.

05/2022

Em sinh bé hơn 10 tháng rồi mà mỡ bụng nhiều quá trời luôn.mom nào chỉ e cách giảm mỡ bụng sau sinh với ạ

E sjnh bé được hơn 10 tháng rồi mà mỡ bụng nhiều quá trời luôn.mom nào chỉ e cách giảm mỡ bụng sau sinh với ạ.