Tài khoản

user_avatar
Văn Nga   

Mang thai 30 tuần.

09/2022

Mình cơ địa ít sữa, bé đầu không đủ cho con ti dù đã hút kích l2, lần này muốn dùng thêm thực phẩm lợi sữa, có mẹ nào dùng rồi có thể giới thiệu cho mình được ko ạ, mình cảm ơn nhiều lắm