Tài khoản

user_avatar
Muội muội   

Mang thai 36 tuần.

12/2019

36w 0:30p em còn đi qua đi lại như 1 con điên hiện tượng mất ngủ kéo dài từ đầu mng thai đến giờ các mom ạ . có cách nào ngủ sớm để lấy sức chuẩn bị vượt cạn ko? Các mom mách cho e với ?