Tài khoản

user_avatar
Kiều Kì Kục   

Mang thai 37 tuần.

8 ngày

37t6 như này đã tụt chưa ạ