Tài khoản

user_avatar
Thảo Dương   

Mang thai 38 tuần.

8 ngày

38w5 ngày rồi.. đợi con rục rịch để đi đẻ mà sau lâu qué mấy mom ơi