Tài khoản

user_avatar
nguyễn thị thắm   

Mang thai 39 tuần.

10 ngày

Ai mát miệng phán câu cho tối e đi đẻ với ạ? Em 39t4n rồi ạ, hôm qua h gò liên tục với đau lưng, hông không ngủ được luôn á