Tài khoản

user_avatar
Phuong Dang   

Con 5 tháng.

05/2022

Bác sĩ và mn cho em hỏi ạ.bé nhà em đc 5th em định cho ăn dặm ạ.mà kp tự nấu hay mua bột ăn dặm sẵn tốt cho con ạ.nếu mà mua bột ăn dặm sẵn thì loại bột nào tốt ạ.mn chỉ em với ạ

Bác sĩ và mn cho em hỏi ạ.bé nhà em đc 5th em định cho ăn dặm ạ.mà kp tự nấu hay mua bột ăn dặm sẵn tốt cho con ạ.nếu mà mua bột ăn dặm sẵn thì loại bột nào tốt ạ.mn chỉ em với ạ