Tài khoản

user_avatar
Ngọc Lan   

Mang thai 19 tuần.

03/2021

Bầu 20w, mà ck nghén hộ, làm vài ngày mìnn lại khóc 1 lần vì ck dỗi . Có M nào như mìnn không?
Khóc hoài vậy sao không các M