Tài khoản

user_avatar
Mẹ Xuka   

Mang thai 36 tuần.

12/2019

Bầu 36w2d mà siêu âm cân nặng bé 3kg3 rồi là có vượt chuẩn nhiều lắm ko các mom