Tài khoản

user_avatar
Thanh Thủy   

Mang thai 9 tuần.

10 ngày

Bầu đau nhói bụng dưới có làm sao k ạ