Tài khoản

user_avatar
Yeu con   

Mang thai 35 tuần.

01/2022

Bầu nào chích mũi 3 covid k? Mình sắp tới lịch tiêm mà phân vân quá, nghe nói mũi 3 nặng hơn, tác dụng phụ nhiều hơn 2 mũi trước. Mom nào chích rồi rì viu mình biết với. Mình nay 35w6d