Tài khoản

user_avatar
Bằng Lăng Tim   

Con 3 tuổi 4 tháng.

11/2021

Bây giờ nhà nhà dt ng ng dt , đi làm về lam ôm dt

Ong bà cũng z , chag con choi với con cháu nua , và cam thấy phiên khi cháu hiếu đông đùa nghich voi ong ba , la do di lm ve met hay do vị cháu lm phân tâm khi đag xem dt , rui thi bị phán la k bjt day con, cũng tại mình , k có bản linh , k cho con dc ngôi nha rieng , để con tu do lam dieu con thik , lm j cung bị ong ba cho la phien , là pha phách , cũng tại minh k lam ra tiên , nên ít nhiu cũng dua vao oba