Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 2 tháng.

04/2022

Bé các mom 2m dk bao nhiêu kg vậy. Bé mk có 4,5kg. Nb 3kg.vừa sinh 3 ngày đã bị covy cả nhà. Còi mà thương con quá