Tài khoản

user_avatar
5 ngày

Bé mấy tháng thì được bế ngồi và ngồi ghế tập ngồi được vậy mấy mom..e tìm thông tin trên mạng thì thấy khoảng 6m lận nhưng bé e mới gần 4m mà cứ đòi bế ngồi thôi