Tài khoản

user_avatar
Mẹ Sam☘️   

Con 7 tháng.

09/2019

Bé mình 6m18d mà k chịu ăn gì ngoài sữa hết! Hic hic phải làm sao đây ạ, mình đã thử cho bé ăn bột hip, ăn dặm kiểu nhật và tự chỉ huy, không có phương thức nào bé hợp tác cả, bánh ăn dặm cũng k bỏ miệng, trái cây cũng v ạ, chỉ có sữa và trà hoa qả thì chịu uống, muốn stresss qá:((