Tài khoản

user_avatar
Hiếu Vu   

Con 2 tháng.

13 ngày

Bé mình bị vàng da sinh lí một tháng Roy chưa hết. Hiện tại bé uông d3 . Mình thấy lo quá

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Hiếu Vu bạn nhé!