Tài khoản

user_avatar
Thu Ha Nguyen   

Con 2 tuổi 10 tháng.

10/2021

Bé mình gần 3 tuổi mà chiều cao không đạt chuẩn mom nào có sản phẩm nào dùng tốt giúp bé tăng trưởng chiều cao chỉ giúp mình vs ah

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Thu Ha Nguyen bạn nhé!