Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Thúy   

Mang thai 37 tuần.

01/2022

Bé nhà e ngần 2thg rồi ăn một tí xong lại nôn ra ko biết lm ntn các mom cho minh kinh nghiệm với