Tài khoản

user_avatar
giang   

Con 1 tháng.

10/2021

Bé nhà mình đc 16d, mấy hôm nay cứ nổi hột nhỏ đỏ khắp đầu với mặt. Cứ nổi rồi lặn. Xong da đầu bị ntn . Có Mom nào con bị như con mình k ah. Mình có ghé tiệm thuốc tây hỏi thuốc bôi cho bé nhưng họ nói còn nhỏ quá k nên bôi Đã được sửa