Tài khoản

user_avatar
kim ngọc   

Con 1 tháng.

10/2019

Buồn lắm các m ạ !!! Con e vài ngày nữa mới đầy tháng mà kẻ khốn nạn đó đã vui vẻ xưng vk ck công khai với người khác...nghĩ tội con và k hiểu sao lại có những con người như vậy mà e thì phải gánh chịu như thế