Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bond   

Con 2 tuổi 7 tháng.

12/2022

Buồn quá Mom ạ , nay e đi khám bác sĩ bảo Thai không phát triển , e hoang mang quá . Mong ngóng , chờ đợi mãi