Tài khoản

user_avatar
chuột nhắt   

Con 10 tháng.

07/2022

C ai như con e k. Ngày nào cũng 10 rưỡi 11h ms chịu đi ngủ. Ô bà nội cứ bảo ngủ muộn cho n ngủ sâu giấc. Lên mạg tra thì nta bảo trẻ con ngủ muộn k tốt mà ô bà cứ chơi vs n muộn v kp phải lm s. Mk c ns r ngay kể cả đóg cửa phòg để ô bà khỏi vào mà bà nội n còn mở ra gọi n dậy chơi (trog khi vk ck mk vs con mk đi nằm hết r)chả hiểu nghĩ j nữa

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận