Tài khoản

user_avatar
Mẹ Nấm   

Mang thai 34 tuần.

03/2019

Các Mẹ Tháng 4 chuẩn bị đồ cho con hết chưa nà! Mình dự sanh 20/4, đã chuẩn bị xem như hoàn tất cho con rồi! Có cô công chúa nên toàn màu hường! Ba ba cưng lắm giặt phơi xếp hết đồ rồi!!! Đợi từng ngày chào đón con gái thôi ! Hôm nay siêu âm lại 34w6d con được 2670g rồi Đã được sửa

Xem thêm bình luận