Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 3 tuổi 11 tháng.

09/2021

Các Mẹ ơi , bé 4 tuổi nhà các Mẹ đã học chữ học viết đc gì rồi ah , bé nhà e chỉ viết gạch dọc , gạch ngang , gạch chéo thôi , chữ thì dạy đọc cho nhưng chẳng tha thiết gì đọc , biết đc 6 chữ : a , ă , â , o , ô , ơ thôi , lên mạng thấy rầm rộ bé 4 tuổi biết viết biết đọc làm e nôn quá. Cho e biết các bé nhà Mom với ạ