Tài khoản

user_avatar
Mẹ Suri   

Con 2 tuổi 6 tháng.

01/2022

Các m bị có ai bị ít ối cho e xin ít kinh nghiệm với ạ, làm sao để bổ sung ối v. E bị ít ối, bé 36 tuần chưa xoay đầu. E sợ bị ăn dao ở tập 2 quá