Tài khoản

user_avatar
Ngân phương   

Tham gia từ tháng 02/2019 .

02/2019

Các m cho e hỏi. E moi mang thai dc 3tuần. Khi nào e mới đi siêu âm được. Và cần phải làm những gì. E lo lắng quad. Mong các m giúp đỡ ạ