Tài khoản

user_avatar
Phuong Nguyen   

Mang thai 29 tuần.

10 ngày

Cac m cho e hoi e thai 29w ma sau e di siêu âm 4d bs bao la jo thai lớn rui be úp mặt vô nhau nên hk co thây đc măt be đâu ma vk cua thăng e mjh đi siêu âm 4d luc 34w thi thây rât ro sau kị z ạ co m nao bit hk giai thich gium e vs