Tài khoản

user_avatar
Ty Ty Hương   

Mang thai 19 tuần.

03/2019

Các m cho mình hỏi mình chuẩn bị bước qua tuần 20 mà mỏi rủ cả hai bên các đầu ngón chân và gót chân không ak. Mình rủ chân quá