Tài khoản

user_avatar
Ngan Ngan Nguyen   

Mang thai 12 tuần.

10/2021

Các m cho mình hỏi..minh dx 11t7ngay rồi ma nay tự nkien ra tí máu khong pjt koa lm sao k ạ