Tài khoản

user_avatar
Mẹ cu Bin   

Mang thai 34 tuần.

14 ngày

Các m cho mk hỏi có m nào đang sử dụng thuốc giảm cơn gò tử cung k.. Cho mk xin hiệu thuốc đi ak