Tài khoản

user_avatar
Cẩm Tú Trần Thị   

Mang thai 37 tuần.

04/2019

Các m có kinh nghiệm cho mình hỏi, khi khám thai định kỳ mà bs kêu nhập viện mà bảo hiểm của mình trái tuyến thì mình được hưởng như thế nào ạ? E cảm ơn