Tài khoản

user_avatar
hien ngo   

Mang thai 37 tuần.

03/2019

Các m ơi. Mình đc 37,5 tuần rồi. Mà mấy bữa gần đây vẫn thấy con đạp, gồng nhưng mà ít hơn bình thường. Vậy có bất thường không các m