Tài khoản

user_avatar
Hà Bông   

Mang thai 3 tuần.

02/2020

Các m ơi e lo quá. K suy nghĩ được gì nữa. Mấy hôm chỉ ra chút máu thì bsi bảo máu báo. Nay e ra nhiều, k biết có sao k nữa. ?